WC VÁLEČEK

Kód: 90310009
8,97 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

náhradní náplň - samotný váleček k doplnění košíčku

Detailní informace

Detailní popis produktu

náhradní náplň - samotný váleček k doplnění košíčku

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.  Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: 15% nebo více, avšak méně než 30%: aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, fosfáty, parfém, d-Limonene

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: