PRIX WC závěs 40g komplet

Kód: 90310506
33 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

baleno po 1 ks v sáčk

Detailní informace

Detailní popis produktu

baleno po 1 ks v sáčku

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti  Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Doplňující informace Obsahuje Cineol. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: ≥ 15 % - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfém (Cineol), barvivo

Obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; 4- methylbenzensulfonát sodný

Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien.

Doplňkové parametry

Kategorie: WC tablety a závěsy
Hmotnost: 0.04 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: