Dr.DEVIL POINT BLOCK 3v1 75ml

Kód: 90104720
125,57 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli alkoholy, C9-11, etoxylované

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Doplňující informace:Obsahuje reakční směs 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-5,5-dimethylnaftalen-2- karbaldehydu a 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-8,8-dimethyl-2-naftaldehydu, 4- terc.butylcyklohexyl-acetát, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. >=30 % neiontové povrchově aktivní látky,

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: