Dr.DEVIL BICOLOR 35g

Kód: 90104711
42,92 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti : Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu.

Doplňující informace: Obsahuje 2-methylundekanal, eukalyptový olej (Eucalyptus globulus), 1,2- benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 15-<30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15% kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, coumarin), benzisothiazolinone.

Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy

Doplňkové parametry

Kategorie: WC tablety a závěsy
Hmotnost: 0.035 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: