MILIT univerzál 5l

Kód: 90809503
152,46 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Signální slovo: Varován

Detailní informace

Detailní popis produktu

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: