KRYSTAL MÝDLOVÝ ČISTIČ 0,75l

Kód: 90130301
59,90 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu povrchů dřevěných a plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu povrchů dřevěných a plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh.

Signální slovo Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složení dle nařízení 648/2004/ES o detregentech: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, LINALOOL, EUGENOL, LIMONENE a konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: