REAL GREEN na nádobí

Kód: 90108278 90108279 Zvolte variantu
69,87 Kč / ks 474,60 Kč / ks od 69,87 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
19.12.2023 19.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Mycí prostředek se silnou odmašťující silou a tvorbou bohaté pěny. Zanechává nádobí čisté a zářivě lesklé. Výrobek je vhodný pro domy s čističkou odpadních vod, biologická odbouratelnost je 98,5%

Detailní informace

Detailní popis produktu

Mycí prostředek se silnou odmašťující silou a tvorbou bohaté pěny. Zanechává nádobí čisté a zářivě lesklé. Výrobek je vhodný pro domy s čističkou odpadních vod, biologická odbouratelnost je 98,5%.

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: