TERCIT 1l speciální čistič

Kód: 10102601
491,26 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

špičkový čistící prostředek na čištění silně znečištěných povrchů od zbytků lepidel, vosků apod

Detailní informace

Detailní popis produktu

špičkový čistící prostředek na čištění silně znečištěných povrchů od zbytků lepidel, vosků apod.

 

 

Signální slovo:      Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:  Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Doplňující informace:  < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Limonene, 3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-én, (-)-pin-2(3)-én

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: