SUMA GRILL D9 2l na grily a trouby

Kód: 90117695
677,60 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

SUMA GRILL D9 je vysoce účinný alkalický čisticí prostředek určený pro pravidelné čištění silně znečištěných konvektomatů, grilů, fritéz, sporáků, pečících trub apod. Obsahuje směs alkálií, povrchově aktivních látek a rozpouštědel, které zajišťují odstranění i napálených tuků a zuhelnatěných zbytků potravin. Po naředění prostředku vodou je také vhodný k namáčení

Detailní informace

Detailní popis produktu

SUMA GRILL D9 je vysoce účinný alkalický čisticí prostředek určený pro pravidelné čištění silně znečištěných konvektomatů, grilů, fritéz, sporáků, pečících trub apod. Obsahuje směs alkálií, povrchově aktivních látek a rozpouštědel, které zajišťují odstranění i napálených tuků a zuhelnatěných zbytků potravin. Po naředění prostředku vodou je také vhodný k namáčení.

Signální slovo: Nebezpečí.

Obsahuje hydroxid sodný (Sodium Hydroxide), D-glukopyranosa, oligomery, decyl oktyl glykosidy (Octyl/Decyl Glucoside)

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: