RETIGO ACTIVE CLEANER kbelík 50 sáčků x 60g

Kód: 90507602
3 260,60 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

50 sáčků po 60g - čistící prostředek na mytí konvektomatů

Detailní informace

Detailní popis produktu

50 sáčků po 60g - čistící prostředek na mytí konvektomatů.

Retigo Active Cleaner je vhodný pro konvektomaty s automatickým mytím

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:  Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.  Zamezte vdechování prachu. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Doplňující informace: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: