PUREX S 10kg

Kód: 90100208
595,62 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Purex S je parfemovaný univerzální mycí prostředek se zvýšenou odmašťovací schopností při nižších teplotách. Tyto schopnosti a nízká alkalita jej předurčují pro ruční mytí povrchů a silně zamaštěného nádobí. Používá se na mytí nenasákavých povrchů a podlah všeho druhu. Může se použít i na mytí oken a okenních rámů. Purex S lze použít při úklidu velkých prostor, v potravinářském průmyslu a všude tam, kde je využita i jeho vysoká odmašťovací schopnost. Volný čpavek zanechává povrch lesklý

Detailní informace

Detailní popis produktu

Purex S je parfemovaný univerzální mycí prostředek se zvýšenou odmašťovací schopností při nižších teplotách. Tyto schopnosti a nízká alkalita jej předurčují pro ruční mytí povrchů a silně zamaštěného nádobí. Používá se na mytí nenasákavých povrchů a podlah všeho druhu. Může se použít i na mytí oken a okenních rámů. Purex S lze použít při úklidu velkých prostor, v potravinářském průmyslu a všude tam, kde je využita i jeho vysoká odmašťovací schopnost. Volný čpavek zanechává povrch lesklý.

Signální slovo: Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Pouze pro profesionální uživatele.

Složení: směs obsahuje: C12-15 alkohol ethoxylovaný; C10-13 akylbenzensulfonová kyselina, deriváty s ethanolaminem.  Směs obsahuje: 5-15% anionaktivní tenzid; <5% sodná sůl NTA; <5% neionogenní tenzid; parfém; Terpineol

Doplňkové parametry

Kategorie: Profesionální čisticí přípravky
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: