PANTRA TURBO AUTOMAT speciální čistič

Kód: 10102501 10102502 Zvolte variantu
694,54 Kč / ks 1 361,25 Kč / ks od 694,54 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
18.12.2023 18.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

alkalický čistící prostředek na čištění extrémně znečištěných povrchů od různých typů nečisto

Detailní informace

Detailní popis produktu

alkalický čistící prostředek na čištění extrémně znečištěných povrchů od různých typů nečistot

 

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:    Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:     Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte  kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. 

Nebezpečné látky: hydroxid draselný

Bezpečnostní List

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: