PANTRA PROFESIONAL 07 5l antibakterial na nádobí

Kód: 10103702
475,05 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

profesionální čisticí přípravek na mytí nádob

Detailní informace

Detailní popis produktu

profesionální čisticí přípravek na mytí nádobí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:  Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte      kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Nebezpečné látky:  sulfát C12-14-mastného alkoholu, etoxylovaný, sodná sul, N, N-bis (2-hydroxyethyl) docdecanamid

Doplňující informace: 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, Limonene

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: