PANTRA PROFESIONAL 06 alkoholový čistič

Kód: 10103602 10103601 Zvolte variantu
599,68 Kč / ks 123,66 Kč / ks od 123,66 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
19.12.2023 19.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

prostředek na čištění povrchů a předmětů s efektem bez šmou

Detailní informace

Detailní popis produktu

prostředek na čištění povrchů a předmětů s efektem bez šmouh

 

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:  Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí.  Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze   usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte      kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

Nebezpečné látky: propan-2-ol, C12-15-alkylalkoholy, rozvětvené a lineární, ethoxylované (3 mol EO)

Doplňující informace: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky,  < 5 % NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli, parfémy,  Butylphenyl methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: