GO! PROFI 980 extra silný na vodní kámen

Kód: 80759805
Tip
Značka: GO!
849,42 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

Mimořádně účinný, kyselý, nepěnivý čisticí prostředek na odstraňování nečistot způsobených anorganickými usazeninami – vodní kámen, rez a vápenaté usazeniny, mléčný a pivní kámen apod. Přípravek je vhodný i na odstranění vodního kamene z vyvíječů páry

Detailní informace

Detailní popis produktu

Mimořádně účinný, kyselý, nepěnivý čisticí prostředek na odstraňování nečistot způsobených anorganickými usazeninami – vodní kámen, rez a vápenaté usazeniny, mléčný a pivní kámen apod. Přípravek je vhodný i na odstranění vodního kamene z vyvíječů páry.

Uplatní se zejména v úklidových službách, lázeňství a v potravinářském průmyslu.

Přípravek je určený pouze pro profesionální použití.

Způsob použití: Při běžném použití se doporučuje dávkování 1-10% (100-1000 ml/10 litrů vody), lokálně se mohou použít i vyšší koncentrace, nebo i koncentrát, ošetřené místo je pak nutné důkladně omýt pitnou vodou.

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy nebo osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné látky: kyselina fosforečná

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Komplexní dodávky pro úklid a hygienu

Společnost ALTER, s.r.o. založili v Hradci Králové v roce 1992. Její hlavní činností je výroba a velkoobchodní prodej čisticích, dezinfekčních a úklidových prostředků, obalového materiálu, hygienického zboží, doplňků a gastro sortimentu.

V roce 1999 jsme ve společnosti ALTER, s.r.o. začali vyrábět čisticí a dezinfekční prostředky pod značkou SATUR, v dalších letech pak výrobní řadu rozšířili o přípravky FOX, BEL a kosmetické přípravky VIONE. Profesionální přípravky řady GO! vyrábí od roku 2011. Každým rokem přidávají do této řady nové kvalitní výrobky.

Několik let úspěšně spolupracují se slovenskou společností  Banchem z Dunajské Stredy a nabízejí její výrobky v ČR. Jedná se o čisticí, mycí a dezinfekční prostředky pro domácnost, speciální čistící prostředky pro profesionální použití a dezinfekční prostředky pro oblast sociální sféry a zdravotnictví. Součástí dodávek zboží je zpracování kvalitního a kompletního dezinfekčního programu dle konkrétních podmínek zákazníka.

Od roku 2012 jsou přímým distributorem hygienického sortimentu KATRIN společnosti METSA, která vyrábí a dodává různé druhy toaletního papíru, papírové ručníky, průmyslové role, zásobníky a dávkovače.

Výrobky a řešení značky Katrin vyrábí společnost Metsä Tissue, k jejímž značkám patří také Lambi, Mola, Serla, Tento a SAGA. Společnost Metsä Tissue je součástí skupiny Metsä Group, finské organizace pohybující se v lesním průmyslu na třiceti mezinárodních trzích s výrobními závody v sedmi různých zemích s přibližně 9 500 zaměstnanci.

V roce 2020 úspěšně získali statut rodinného podniku od Asociace malých a středních podniků.