AKTIVIT NAT 5l čistič koberců

Kód: 10602040
695,27 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

extrakční vysoce koncentrovaný čistič koberců a textilií s obsahem akrylátů pro strojní čištění koberc

Detailní informace

Detailní popis produktu

extrakční vysoce koncentrovaný čistič koberců a textilií s obsahem akrylátů pro strojní čištění koberců

Signální slovo: Nebezpečížíravina

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Nebezpečné látky:2,2´,2´´- nitrilotriethanol, C12-15-alkylalkoholy, rozvětvené a lineární, ethoxylované (3 mol EO), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Doplňující informace: Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

5-<15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% fosforečnany, <5% neiontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfémy, Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal

Informační list

Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: