AKTIVIT G 5l na grily a trouby, na připáleniny

Kód: 10601010
802,23 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

speciální čistič na grily, pece, trouby, výborně díky své gelové formě odstraňuje připáleniny !!

Detailní informace

Detailní popis produktu

speciální čistič na grily, pece, trouby, výborně díky své gelové formě odstraňuje připáleniny !!!

 

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ Žíravina

Standardní věty o nebezpečnosti:   Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:     Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené.

Nebezpečné látky:  Hydroxid sodný

Doplňující informace: <5 %  aniontové povrchově aktivní látky Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: