AKTIVIT D 5l dezinfekce KAS do potravinářství

Kód: 80601000
748,75 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

speciální čistič a dezinfekce na bázi KA

Detailní informace

Detailní popis produktu

speciální čistič a dezinfekce na bázi KAS

 

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ Žíravinaživotní prostředí

Standardní věty o nebezpečnosti:     Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. 

Nebezpečné látky:  Lauryyldimethyl aminoxid, Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid, Trietanolamin

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: