PUREX AMS na strojní mytí nádobí

Kód: 90100202
3 660,25 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

mycí prostředek pro automatické mycí stroj

Detailní informace

Detailní popis produktu

mycí prostředek pro automatické mycí stroje

Signální slovo: Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranný brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Další nebezpečnost: Dráždí a leptá pokožku a sliznice. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: