FINISH čistič myčky 250ml

Kód: 90510005
85,51 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

čistič myčk

Detailní informace

Detailní popis produktu

čistič myčky

Signální slovo: Nebezpečí  

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí.  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Nebezpečné složky : isotridekanol, ethoxylovaný

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: