PERSIL GEL 1l gel na praní 20 pracích dávek

Kód: 90411201
246,24 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

tekutý prací gel s příjemnou parfemací - color a universa

Detailní informace

Detailní popis produktu

tekutý prací gel s příjemnou parfemací - color a universal

Signální slov0: Varování

Standardní věta o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: