Air Menline HAPPY osvěžovač 3x15ml náhradní náplň

Kód: 90310571
99,53 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Refill HAPPY spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůn

Detailní informace

Detailní popis produktu

Refill HAPPY spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni

Signální slovo: NebezpečíHořlavinanebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nebezpečné látky: 3,7-dimethyloktan-3-ol 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd reakční směs benzenpropanalu, 4-ethyl-α,α-dimethyl- a 3-(2-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropanalu reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehydu 2,6-dimethylhept-5-enal hydratropaldehyd fenol, 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)- 2,6,10-trimethylundek-9-enal 2-methylundekanal eukalyptový olej

Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: