AMBIPUR CAR osvěžovač vzduchu 2ml KOMPLET

Kód: 90310539C2A
155,04 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Ambi pur car osvěžovač vzduchu do auta 2ml.Vydrží až 30dní

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ambi pur car osvěžovač vzduchu do auta 2ml.Vydrží až 30dní.

Signální slovo: VarováníVarováníživotní prostředí

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: