PRONTO NA RŮZNÉ POVRCHY 500ml s mech.rozprašovačem

Kód: 90114810
122,77 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

leštěnka s mechanickým rozprašovače

Detailní informace

Detailní popis produktu

leštěnka s mechanickým rozprašovačem

Signální slovo: Varování

Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

Standardní věty o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.

Další označování Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Předpisy o detergentech : Složení < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, methylisothiazolinone

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: