PRONTO MÝDLOVÝ ČISTIČ 5v1 0,75l

Kód: 90114808
143,08 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

mýdlový čistič na nábytek a dřev

Detailní informace

Detailní popis produktu

mýdlový čistič na nábytek a dřevo

 

Signální slovo: Nebezpečí.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:  Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Obsahuje alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8

Obsahuje reakční směs 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one a 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1), (R)-p-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci. Předpisy o detergentech : Složení: <5% mýdlo, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, limonene, geraniol, dimethylol glycol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.  

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: