AKTIVIT na nábytek a dřevo 500ml s rozprašovačem

Kód: 10108201
100 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Vysoce účinný čistič na všechny druhy dřevěných povrchů s pohodlnou sprejovou aplikací. Jeho výjimečné složení dobře čistí a vyživuje dřevěné povrchy, zabraňuje stárnutí a dodává dřevěným povrchům vysoký lesk. Zanechává jednolitý saténově lesklý povrch bez šmouh a příjemně voní

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce účinný čistič na všechny druhy dřevěných povrchů s pohodlnou sprejovou aplikací. Jeho výjimečné složení dobře čistí a vyživuje dřevěné povrchy, zabraňuje stárnutí a dodává dřevěným povrchům vysoký lesk. Zanechává jednolitý saténově lesklý povrch bez šmouh a příjemně voní.

Signální slovo: VAROVÁNÍVarování

Standardní věty o nebezpečnosti:  Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.   Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodaveteli.

Nebezpečné látky: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Doplňující informace:    < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylchloroisothiazolinone Methylisothiazolinone, Linalool, Limonene

Informační list

Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: