COBRA insekticid 0,4l UNI

Kód: 90900902
82,52 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

přípravek na hubení hmyz

Detailní informace

Detailní popis produktu

přípravek na hubení hmyzu

Signální slovo: Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce: Uniklý produkt seberte. Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů likvidace odpadů z domácností

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: