BIOLIT UNI 0,4l spray velký

Kód: 90900304
145,07 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Signální slovo: Nebezpeč

Detailní informace

Detailní popis produktu

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: ) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Účinné látky (BPR). 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: