DESAM OX 5kg

Kód: 90100390
1 393,92 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

Desam OX je koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku s mycími účinky vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů ve všech prostorách zdravotnických zařízen

Detailní informace

Detailní popis produktu

Desam OX je koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku s mycími účinky vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů ve všech prostorách zdravotnických zařízení

  • Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a mytí omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví
  • Neobsahuje aldehydy, chlór a žádné další těkavé látky.
  • Dobrá materiálová snášenlivost
  • Použití i v přítomnosti pacientů
  • Výborná biologická degradace 

Účinné látky: peroxid vodíku a KAS

Spektrum účinnosti: baktericidní, MRSA, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

 

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice s nitrilovým povrstvením - chemicky odolné /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch a povrchů
Hmotnost: 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: