CHLORAMIN T 1kg sáček

Kód: 90313504
503,36 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

Univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru

Vysoce účinný univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi chlóru pro nejširší použití:

  • dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně, spracování potravin a masa, veterinární praxi
  • dezinfekce a bělení textílií
  • dezinfekce pitné vody
  • dezinfekce po likvidaci následků živelných katastrof

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Doplňující informace o nebezpečnosti: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Doplňující údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch a povrchů
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: