BANOX TABS dezinfekční chlorové tablety 1kg

Kód: 10500306
1 099,53 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Dezinfekční prostředek na bázi chlóru ve formě tablet s baktericidním, fungicidním a virucidním účinkem, s jednoduchým dávkováním 1-2 tablety do 10l vody a expozičním časem 5 minut.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dezinfekční prostředek na bázi chlóru ve formě tablet s baktericidním, fungicidním a virucidním účinkem, s jednoduchým dávkováním 1-2 tablety do 10l vody a expozičním časem 5 minut.

 Signální slovo:        VAROVÁNÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:  Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.  Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. 

Doplňující informace: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

>=30% bělící činidla na bázi chloru

Nebezpečné látky:  natrium-troklosen, dihydrát

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch a povrchů
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: