AGOL dezinfekční přípravek

Kód: 90100231 90100233 Zvolte variantu
708 Kč / ks 125,84 Kč / ks od 125,84 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
18.12.2023 18.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Tekutý přípravek je určen pro rychlou hygienickou dezinfekci povrchů v domácnosti, službách, stravování, dopravě a jiných povrchů, které přicházejí do kontaktu s širokou veřejností. Umožňuje bezoplachové ošetření předmětů pro styk s potravinami. Výrobce doporučuje při pravidelné aplikaci občasné omytí povrchů nejlépe teplou vodou.

Ve 100g přípravku je obsaženo:

Ethanol 60,5g

Propan-2-ol 7g

Kyselina mléčná 0,8g

Deklarovaná účinnost:

baktericidní (expozice 5 min)

fungicidní a virocidní proti bakteriofágů (expozice 15min)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý přípravek je určen pro rychlou hygienickou dezinfekci povrchů v domácnosti, službách, stravování, dopravě a jiných povrchů, které přicházejí do kontaktu s širokou veřejností. Umožňuje bezoplachové ošetření předmětů pro styk s potravinami. Výrobce doporučuje při pravidelné aplikaci občasné omytí povrchů nejlépe teplou vodou.

Ve 100g přípravku je obsaženo:

Ethanol 60,5g

Propan-2-ol 7g

Kyselina mléčná 0,8g

Deklarovaná účinnost:

baktericidní (expozice 5 min)

fungicidní a virocidní proti bakteriofágů (expozice 15min)

Aplikace:

Přípravek se aplikuje nástřikem koncentrátu na povrch, po 15s rozetřeme přípravek po povrchu pomocí čisté textilie. Zbytky přípravku rychle osychají. Pro dosažená optimální účinnosti lze přípravek znovu aplikovat na povrch a nechat zaschnout.

Příklad použití:

Lednice, stoly, prodejní pulty, sportovní zařízen, sedadla, aj.

Skladování:

skladujte v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, dobře větraných místnostech, při teplotě +5°C až +25°C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.  

Signální slovo: NebezpečíHořlavina Zvýšené nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochrané rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Zamezte vdechování par/aerosolů. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. 

Směs obsahuje: Ethanol, Propan-2-ol. Přípravek obsahuje:  Ethanol 60,5g/100g, Propan-2-ol 7g/100g, Kyselina mléčná 0,8g/100g. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Bezpečnostní List

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: