5P PLUS dezinfekce

Kód: 10500706 10500710 Zvolte variantu
719,95 Kč / ks 159,40 Kč / ks od 159,40 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
18.12.2023 18.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

5 P PLUS dezinfekce

Tekutý čistícídezinfekční prostředek na bázi KAS se sníženou pěnivostí určený na čištění a dezinfekci ploch. Neobsahuje aldehydy a chlór. Praktické balení 1L dávkovací láhvi nebo 5L kanystr pro dolévání lahví.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý čistící a dezinfekční prostředek na bázi KAS se sníženou pěnivostí určený na čištění a dezinfekci ploch. Neobsahuje aldehydy a chlór. Praktické balení v litrové dávkovací láhvi.

Dezinfekční účinnost: baktericidní, fungicidní - AV

Aplikační koncentrace: 1% s expozicí do zaschnutí

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ Žíravinaživotní nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:  Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nebezpečné látky: C12-15-alkylalkoholy, rozvětvené a lineární, ethoxylované (7 mólov EO) alkyl(C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)

Doplňující informace: Obsahuje (R) - p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní List

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: