LARRIN na rez a vodní kámen

Kód: 90310261
99,53 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

přípravek na čištění WC a sanitární keramiky od rzi a vápenatých usazeni

Detailní informace

Detailní popis produktu

přípravek na čištění WC a sanitární keramiky od rzi a vápenatých usazenin

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:  Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Přidáním tohoto přípravku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let!!!

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: