LANCI

Kód: 90100288 90100287 Zvolte variantu
73,05 Kč / ks 359,37 Kč / ks od 73,05 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
19.12.2023 19.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Přípravek pro odstraňování minerálních usazenin především z vody

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek pro odstraňování minerálních usazenin především z vody.

Signální slovo: Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. 

Další nebezpečnosti: Dráždí a leptá pokožku a sliznici. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.

Nebezpečné látky: směs obsahuje: kyselinu methansulfonovou, alkohol C12-15 ethoxylovaný, 5-15% neionogenní tenzidy, kationaktivní tenzidy, d-limonen, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid 0,25g/100g, Didecyldimethylamonium-chlorid 0,25g/100g

Přidáním tohoto přípravku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let!!!

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: