DUCK 750ml čistič WC

Kód: 90104901
69,87 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12- 18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10). Účinná látka(BPR). 0,1828 g alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné brýle.

Další označování Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky. Předpisy o detergentech : Složení <5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: