DEKALKO 150g na rez a vodní kámen

Kód: 90102001
82,93 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, elektrický proud a prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod

Detailní informace

Detailní popis produktu

Snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, elektrický proud a prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečí Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolněni do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky proti vodnímu kameni
Hmotnost: 0.15 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: