IRON INDUSTRIAL 0,5l na okna

Kód: 90100600
33 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných láte

Detailní informace

Detailní popis produktu

klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace. <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% kationtové povrchově aktivní látky, <5% EDTA a její soli, <5% barvivo, parfémy

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: