HYDROXID SODNÝ 1kg BALTECH / KITTFORT

Kód: 90101802
98,49 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Baltech hydroxid sodný, je určený k čištění odpadů a potrubí, bělení a barvení textilií. Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem. Hydroxid sodný, lidově zvaný louh, je velmi silná žíravina

Detailní informace

Detailní popis produktu

Baltech hydroxid sodný, je určený k čištění odpadů a potrubí, bělení a barvení textilií. Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem. Hydroxid sodný, lidově zvaný louh, je velmi silná žíravina.

Organické nečistoty, zvířecí srst, chlupy, nehty či vlasy mohou způsobit ucpání odpadu v koupelně, na toaletě i v kuchyni. Tyto nečistoty vytvoří odolnou a pevnou zábranu, kvůli které bude průtok vody prakticky nemožný. Ucpané toalety a odpady jsou běžnou praxí a mohou se objevit v každé domácnosti. V domácnostech je louh využíván především k čištění vodovodních odpadů a trubek. Snadno si poradí s organickým materiálem různého druhu a ucpaný odpad během několika minut opět uvolní.

Signální slovo Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předání na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy:  Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Nebezpečná látka:  hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2)

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe odpadů
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: