SITOL nový 300g cídidlo

Kód: 90108103
26,62 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Sitol cídidlo na kovy, sklo i zrcadla je účinné jako čistič a leštič ušlechtilých kovů, zrcadel a okenních skel. Přiměřené množství Sitolu naneste na vlhký textil a předmět důkladně vyčistěte

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sitol cídidlo na kovy, sklo i zrcadla je účinné jako čistič a leštič ušlechtilých kovů, zrcadel a okenních skel. Přiměřené množství Sitolu naneste na vlhký textil a předmět důkladně vyčistěte.

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: dráždí kůži, Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ošetřete mastným krémem. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou.¨Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: