AVA 250g odstraňovač vodního kamene

Kód: 90102101
83,49 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

odstraňuje šetrným způsobem bez narušení povrchů vodní kámen z varných nádob, kávových konvic, překapávačů a praček

Detailní informace

Detailní popis produktu

odstraňuje šetrným způsobem bez narušení povrchů vodní kámen z varných nádob, kávových konvic, překapávačů a praček.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:  Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zamezte vdechování prachu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. Kyselina citronová monohydrát-CAS 5949-29-1

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: