AKTIVIT HP OXI 5l

Kód: 10601022
802,23 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Tekutý alkalický oxidační pěnivý čistící prostředek. Má výbornou odmašťovací schopnost spojenou se spolehlivým oxidačním čištěním. Přípravek pro profesionální použití způsob použití a dávkování: Klasické čištění podlah mopy, případně jednokotoučovými stroji. Vhodný na přípravné pulty, stroje a zařízení, malé i velké plochy. Dávkování závisí na stupni znečištění čištěného povrchu v rozsahu 1-5%

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý alkalický oxidační pěnivý čistící prostředek. Má výbornou odmašťovací schopnost spojenou se spolehlivým oxidačním čištěním. Přípravek pro profesionální použití způsob použití a dávkování: Klasické čištění podlah mopy, případně jednokotoučovými stroji. Vhodný na přípravné pulty, stroje a zařízení, malé i velké plochy. Dávkování závisí na stupni znečištění čištěného povrchu v rozsahu 1-5%

Signální slovo: NebezpečížíravinaŽivotní prostředí

Standardní věty o nebezpečnosti:    Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nebezpečné látky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru...%

Doplňující informace: <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: